Gdzie się mieścimy
ul. Bawarczyków 9 lok.82
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 20:00
WARSZTATY PSYCHOEDUKACJI ANTYSTRESOWEJ

WARSZTATY PSYCHOEDUKACJI ANTYSTRESOWEJ

Zapraszamy na cykl 8 warsztatów – psychoedukacji antystresowej – przeznaczonych nie tylko dla osób, które chcą znacząco poprawić swój stan zdrowia psychicznego i fizycznego. Półtoragodzinne zajęcia będą odbywały się cyklicznie co 2 tygodnie – każdy warsztat będzie obejmował inną tematykę, wg programu zagadnień zaprezentowanych poniżej.

Ilość osób na zajęciach nie może przekraczać 12 osób dlatego liczy się kolejność zgłoszeń. Warsztaty mają charakter interaktywnego seminarium, nie ma konieczności wypowiadania się, ale mile widziane zadawanie pytań dotyczących przedstawianych zagadnień.

Koordynatorem warsztatów jest mgr Karol Dobrowolski.

Prowadzący :mgr Karol Dobrowolski; dr n.med. Wojciech Tajchman; mgr Piotr Tajchman; mgr Cezary Cołbecki

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału do Rejestracji Centrum Medycznego i Rehabilitacji INREMED pod nr tel. 664772215 oraz potwierdzeni uczestnictwa i wniesienie opłaty za cały cykl zajęć. ( płatność przed pierwszymi zajęciami ).

  1. STANY EMOCJONALNE I ICH FUNKCJE – Znaczenie poziomów energetycznych emocji i rola jaką odgrywają dla zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka. Świadoma i nieświadoma motywacja a zdrowie.
  2. TECHNIKA UWALNIANIA EMOCJI (wg. dr Davida Hawkinsa) – Uwolnienie jako odzyskiwanie pozytywnej energii z negatywnych emocji, którą możesz przekształcić i ukierunkować na ważne dla Ciebie obszary życia.
  3. DEFICYTY EMOCJONALNE A ANALIZA TRANSAKCYJNA . Znaczenie deficytów emocjonalnych jakie wynosimy z dzieciństwa dla: zdrowia psychicznego i fizycznego, komunikacji z samym sobą i w rodzinie oraz nieświadomie powielanych wzorców zachowań. Metaforyczność objawów fizycznych związanych z poszczególnymi chorobami.
  4. TECHNIKI RELAKSACJI. Znaczenie technik relaksacji mięśniowej i prawidłowego oddychania dla zdrowia człowieka – zajęcia praktyczne.
  5. KOMUNIKACJA WIELOPOZIOMOWA ORAZ FORMY ZADBANIA O WŁASNE GRANICE. Znaczenie 4 poziomów komunikacji na poziomie świadomym i nieświadomym oraz metody stawiania granic w życiu codziennym – budowanie szacunku do samego siebie oraz innych ludzi.
  6. TECHNIKI UWAŻNOŚCI I KONCENTRACJI. Czym jest uważność, umiejętność koncentracji i medytacji oraz jak ważne znaczenie może mieć dla naszego zdrowia – zajęcia praktyczne.
  7. POTĘGA INTENCJI ORAZ ICH ZNACZENIE W NASZYM ŻYCIU. Określając świadomie nasze intencje koncentrujemy energię do skuteczniejszej realizacji codziennych działań.
  8. TRZYPOZIOMOWA POGŁĘBIONA TECHNIKA UWALNIANIA (wg. dr Davida Hawkinsa). Znaczenie głęboko wypartych emocji z przeszłości oraz zarys sposobów pracy mentalnej nad ich uwalnianiem w procesie zdrowienia i budowania szczęścia w życiu.