Gdzie się mieścimy
ul. Bawarczyków 9 lok.82
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 20:00

Psycholog - Tajchman Piotr mgr psycholog, terapeuta

Piotr Tajchman psycholog Toruń

Terapia indywidualna

 • Bezsenność, Zaburzenia Psychosomatyczne, Kryzys Egzystencjonalny
 • Terapia chorób: Depresja, Nerwica, Zaburzenia Lękowe, Stres, Zespół Stresu Pourazowego
 • Trening Uważności , Koncentracji - Mindfulness
 • Trening relaksacyjny - antystresowy, Trening Jacobsona,
 • Ćwiczenia oddechowe, nauka oddechu przeponowego, technika uwalniania emocji

 

 

Psychoterapeuta - mgr Dobrowolski Karol

Terapia indywidualna

 • Bezsenność, Zaburzenia Psychosomatyczne, Kryzys Egzystencjonalny
 • Terapia chorób: Depresja, Nerwica, Zaburzenia Lękowe, Stres, Zespół Stresu Pourazowego
 • Praca z rozpoznawaniem, nazywaniem i uwalnianiem emocji według dr Dawida Hawkinsa
 • Terapia uzależnień: alkoholizm, narkomania, sexoholizm, hazard, internet
 • Praca terapeutyczna również z młodzieżą: zaburzenia emocjonalne, uzależnienia, depresja, obniżone poczucie własnej wartości

 

 

WARSZTATY PSYCHOEDUKACJI ANTYSTRESOWEJ POZIOM I

Zapraszamy na cykl 8 warsztatów - psychoedukacji antystresowej - przeznaczonych nie tylko dla osób, które chcą znacząco poprawić swój stan zdrowia psychicznego i fizycznego. Półtoragodzinne zajęcia będą odbywały się cyklicznie co 2 tygodnie - każdy warsztat będzie obejmował inną tematykę, wg programu zagadnień zaprezentowanych poniżej.

Koordynatorem warsztatów jest mgr Karol Dobrowolski.

Prowadzący :mgr Karol Dobrowolski; dr n.med. Wojciech Tajchman; mgr Piotr Tajchman; mgr Cezary Cołbecki

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału do Rejestracji Centrum Medycznego i Rehabilitacji INREMED pod nr tel. 664772215 oraz potwierdzeni uczestnictwa i wniesienie opłaty za cały cykl zajęć ( płatność przed pierwszymi zajęciami ).

Ilość osób na zajęciach nie może przekraczać 12 osób dlatego liczy się kolejność zgłoszeń. Warsztaty mają charakter interaktywnego seminarium, nie ma konieczności wypowiadania się, ale mile widziane zadawanie pytań dotyczących przedstawianych zagadnień.

 

 1. STANY EMOCJONALNE I ICH FUNKCJE - Znaczenie poziomów energetycznych emocji i rola jaką odgrywają dla zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka. Świadoma i nieświadoma motywacja a zdrowie.
 2. TECHNIKA UWALNIANIA EMOCJI (wg. dr Davida Hawkinsa) - Uwolnienie jako odzyskiwanie pozytywnej energii z negatywnych emocji, którą możesz przekształcić i ukierunkować na ważne dla Ciebie obszary życia.
 3. DEFICYTY EMOCJONALNE A ANALIZA TRANSAKCYJNA . Znaczenie deficytów emocjonalnych jakie wynosimy z dzieciństwa dla: zdrowia psychicznego i fizycznego, komunikacji z samym sobą i w rodzinie oraz nieświadomie powielanych wzorców zachowań. Metaforyczność objawów fizycznych związanych z poszczególnymi chorobami.
 4. TECHNIKI RELAKSACJI. Znaczenie technik relaksacji mięśniowej i prawidłowego oddychania dla zdrowia człowieka - zajęcia praktyczne.
 5. KOMUNIKACJA WIELOPOZIOMOWA ORAZ FORMY ZADBANIA O WŁASNE GRANICE. Znaczenie 4 poziomów komunikacji na poziomie świadomym i nieświadomym oraz metody stawiania granic w życiu codziennym - budowanie szacunku do samego siebie oraz innych ludzi.
 6. TECHNIKI UWAŻNOŚCI I KONCENTRACJI. Czym jest uważność, umiejętność koncentracji i medytacji oraz jak ważne znaczenie może mieć dla naszego zdrowia - zajęcia praktyczne.
 7. POTĘGA INTENCJI ORAZ ICH ZNACZENIE W NASZYM ŻYCIU. Określając świadomie nasze intencje koncentrujemy energię do skuteczniejszej realizacji codziennych działań.
 8. TRZYPOZIOMOWA POGŁĘBIONA TECHNIKA UWALNIANIA (wg. dr Davida Hawkinsa). Znaczenie głęboko wypartych emocji z przeszłości oraz zarys sposobów pracy mentalnej nad ich uwalnianiem w procesie zdrowienia i budowania szczęścia w życiu.

 

WARSZTATY PSYCHOEDUKACJI ANTYSTRESOWEJ POZIOM II

Program warsztatów antystresowych Centrum Medycznego INREMED ( poziom II )

Zapraszamy na cykl 7 warsztatów – psychoedukacji antystresowej – przeznaczonych dla osób, które przeszły poziom pierwszy warsztatów. Pierwsze zajęcia będą trwały 3 godziny, wszystkie kolejne 1, 5 godziny cyklicznie co 3 tygodnie – każdy warsztat będzie obejmował inną tematykę, wg programu zagadnień zaprezentowanych poniżej.

Ilość osób na zajęciach nie może przekraczać 12 osób dlatego liczy się kolejność zgłoszeń. Warsztaty mają charakter interaktywnego seminarium, nie ma konieczności wypowiadania się, ale mile widziane zadawanie pytań dotyczących przedstawianych zagadnień.

Koordynatorem warsztatów jest mgr Karol Dobrowolski.

Prowadzący :mgr Karol Dobrowolski; dr n.med. Wojciech Tajchman;

 1. I część – Przypomnienie głównych założeń Techniki Uwalniania, przedstawienie POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI wg dr D. Hawkinsa i ich znaczenie dla zdrowia – (prowadzący mgr K. Dobrowolski)- 1,5 godz. II cześć – Wtórne korzyści z choroby, określenie INTENCJI I WIZJI jako kluczowych w procesie zdrowienia, praktyczna nauka wykorzystywania AUTO TRANSU – zmienionego stanu umysłu dla poprawy zdrowia – (prowadzący dr n. med. W. Tajchman)- 1,5 godz.
 2. INFORMACYJNA TEORIA CHOROBY – i jej znaczenie w zakresie życia osobistego, rodzinnego, zawodowego i społecznego oraz SENSU ŻYCIA – (prowadzący dr n. med. W. Tajchman)-1,5 godz.
 3. Znacznie POCZUCIA WINY” w etiopatogenezie chorób – jak z tym sobie radzić – (prowadzący mgr K. Dobrowolski)-1,5 godz.
 4. Praca z: lękiem , cierpieniem i BÓLEM – (prowadzący mgr K. Dobrowolski) -1,5 godz.
 5. Wzięcie odpowiedzialności za własne zdrowie – znaczenie wyjście z SYNDROMU OFIARY – cierpienia i negatywnych emocji – (prowadzący dr n. med. W. Tajchman)-1,5 godz.
 6. 10 – etapowa procedura pracy z Umysłem wg dr Hawkinsa jak droga do PEŁNEGO WYZDROWIENIA – (prowadzący mgr K. Dobrowolski)-1,5 godz.
 7. Piramida poziomów logicznych wg R. B. Diltsa – odkrywanie przekonań ograniczających i ich istotne znaczenia dla ZDROWIA I SZCZĘŚCIA w życiu – (prowadzący mgr K. Dobrowolski, dr n. med. W. Tajchman)-1,5 godz.