Gdzie się mieścimy
ul. Bawarczyków 9 lok.82
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 15:30 - 19:30

Terapia grupowa

Wspomagając proces leczenia, usprawniania fizycznego oraz profilaktyki zdrowia Centrum Rehabilitacji oferuje również terapię psychologiczną zarówno indywidualną dorosłych i młodzieży oraz grupową tematyczną w małych zespołach uczestników (aktualnie 6 do 12 osób, 1 - 2 razy w tygodniu) prowadzoną między innymi w zakresie (kliknij w trening żeby dowiedzieć się więcej):

 • trennig antystresowy z ćwiczeniami relaksacyjnymi i oddechowymi
 • trening koncentracji i uważności typu "mindfullness"
 • trening afektywny - rozpoznawania i ekspresji emocji
 • trening interpersonalnej komunikacji wielopoziomowej
 • trening percepcji własnego ciała na bazie podejścia Feldenkraisa
 • warsztaty psychoedukacji młodzieży w zakresie: autoprezentacji, komunikacji, terapii uzależnienia od internetu, budowania własnej wartości; poprawy relacji rodzinnych itp.

 

Terapia indywidualna

 • Bezsenność, Zaburzenia Psychosomatyczne, Kryzys Egzystencjonalny
 • Trening relaksacyjny - antystresowy, Trening Jacobsona,
 • Ćwiczenia oddechowe, nauka oddechu przeponowego, technika uwalniania emocji
 • Trening Uważności , Koncentracji - Mindfulness
 • Terapia chorób: Depresja, Nerwica, Zaburzenia Lękowe, Stres, Zespół Stresu Pourazowego
 • Praca z rozpoznawaniem, nazywaniem i uwalnianiem emocji według dr Dawida Hawkinsa
 • Terapia uzależnień: alkoholizm, narkomania, sexoholizm, hazard, internet
 • Praca terapeutyczna z młodzieżą: zaburzenia emocjonalne, uzależnienia, depresja, obniżone poczucie własnej wartości