Gdzie się mieścimy
ul. Bawarczyków 9 lok.82
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 20:00

Piotr Tajchman psycholog Toruń

 

Psycholog i terapeuta. Zajmuje się przede wszystkim wspieraniem ludzi w ich dążeniach do zrozumienia samych siebie, poszerzaniem ich świadomości własnej natury oraz towarzyszeniem im w procesie samorozwoju. Główną dewizą, którą się przy tym kieruje jest uważność, rozumiana jako pełna akceptacji świadomość bieżącego doświadczenia. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą na trzech poznańskich uczelniach.

Wiedza tam zdobyta, doświadczenie zawodowe, a także niezależna droga samorozwoju zawierająca m.in. zainteresowania z zakresu filozofii umysłu pogłębiane w ramach studiów z kognitywistyki, a także regularne, formalne praktyki medytacyjne i kontemplacyjne, pozwalają mu na wnikliwe i wszechstronne zrozumienie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji zachodzących między ludzkim ciałem i umysłem.

Niektóre postaci i ich twórczość, którymi inspiruje się w pracy to:

 • Irvin D. Yalom i jego podejście do psychoterapii egzystencjalnej oraz grupowej;
 • Alan Watts i przystępny sposób w jaki przedstawiał skomplikowane idee filozofii Wschodu;
 • Dawid R. Hawkins i jego opis poziomów świadomości dostępnych człowiekowi;

Integracyjna koncepcja terapeutyczna, z której korzysta podczas sesji zawiera w sobie różnorodność perspektyw wspomagania drugiego człowieka, dostosowanych do konkretnej osoby i jej sytuacji. Wśród tych perspektyw znajduje się m.in paradygmat humanistyczno-egzystencjalny, poznawczo-behawioralny oraz psychosomatyczny.

 

Edukacja

 • psychologia (specjalność kliniczna) - jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • psychosomatyka i somatopsychologia - studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
 • fizjoterapia - studia pierwszego stopnia na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

Kompetencje

 • pogłębienie zrozumienia siebie i swojego stosunku do otaczającego świata
 • poszukiwanie własnej tożsamości i sensu życia
 • zmiana stosunku do bólu i dolegliwości natury fizycznej
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami smutku i złości
 • złagodzenie poczucia cierpienia, osamotnienia i wyobcowania
 • redukcja przytłoczenia sytuacjami powodującymi lęk lub stres
 • akceptacja bieżącej rzeczywistości oraz otwartość na zmiany
 • swobodniejsze wchodzenie w relacje z innymi ludźmi
 • podwyższenie własnego poziomu świadomości