Gdzie się mieścimy
ul. Bawarczyków 9 lok.82
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 20:00

Doświadczenie zawodowe

 • VI 1999 - VI 2001 praca na stanowisku modszego asistenta w Klinice Chorób Wewnętrznych w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką - w Bydgoszczy
 • IX 2001 - VI 2006 Studia Doktoranckie w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala im. J. Biziela w Bydgoszczy
 • IX 2006 - XII 2013 praca na stanowisku młodszego asistenta w Klinice Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy oraz działalność dydaktyczna ze studentami Wydziału Lekarskiegiego, Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK
 • VII 2013- X 2015 współtworzenie i praca w Poradnii Geriatrycznej w Toruniu XI 2013 - X 2015 praca w Przychodni „Kominalni“ w Bydgoszczy
 • XII 2013 - XI 2015 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i w tym od 2014-2015 pełnienie obowiązków kierownika ZOL SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
 • XI 2012 – praca w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym prowadzonym przez Zgromadzenie CMMB „Serafitki“ w Toruniu - do chwili obecnej
 • XI 2015 - utworzenie Oddziału Geriatrii i pełnienie obowiązków kierownika Oddziału - do chwili obecnej
 • 2016 - 2018 praca w charakterze konsultanta w dziedzinie geriatrii w Dziennym Domu Opieki Medycznej przy ZPO w Toruniu
 • 2010 – do chwili obecnej prowadzenie indywidualnej spacjalistycznej praktyki lekarskiej

Działalność edukacyjna

Przez cały czas systematyczny udział w licznych sympozjach, kongresach, konferencjach:
• Prowadzenie wykładów dla studentów specjalizacji pielęgniarskiej z geriatrii 2018
• Prowadzenie wykładów dla seniorów w ramach projektu unijnego - Płużnica 2017
• Udział w konferencji “otępienie - nowe rozwiązania na rzecz osób z otępieniem i ich opiekunów" XI 2019 jako konsultant w dziedzinie geriatrii

Geriatria to dziedzina medycyny dedykowana pacjentom w podeszłym wieku

Procesy chorobowe u pacjentów powyżej 60 roku życia przebiegają w odmienny sposób w porównaniu do wcześniejszych okresów życia. Inna symptomatyka, odmienny przebieg chorób, brak typowych objawów, występowanie niespecyficznych dolegliwości, nakładanie się procesów chorobowych – wszystko to wymaga holistycznego spojrzenia na seniora. Charakterystyczne dla podeszłego wieku jest współistnienie wielu różnych chorob np: cukrzycy, nadciśnienia, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, zawrotów głowy, zaburzeń pamięci, depresji, zaburzeń zachowania, chorób tarczycy, chorób zwyrodnieniowe układu kostno-stawowego, osteoporozy, a także upadków, nietrzymania moczu.

Jako geriatra zajmuję się leczeniem pacjentów z wielochorobowością uwzględniając odrębności procesów chorobowych, terapii geriatrycznej oraz indywidualne potrzeby seniora. Takie całościowe podejście ma na celu poprawę funkcjonowania oraz poprawę jakości życia chorych w podeszły mwieku.

Edukacja

 • 1987 – 1991 - Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu
 • 1991- 1997 - studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy
 • 1997- 1998 - staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpital Zespolony w Sieradzu
 • II 2007 - uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
 • IV 2009 - złożenie egzaminu i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie choroby wewnętrzne (tryb jednostopniowy)
 • IV 2013 - złożenie egzaminu i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie geriatrii

dr Anny Wojtaszek