Gdzie się mieścimy
ul. Bawarczyków 9 lok.82
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 20:00

Przebieg pracy zawodowej
1. Ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w 1983 r.
2 . Praca na Oddziale Ortopedyczno - Urazowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu w charakterze asystenta w latach 1984-1993.
3. Pełnienie funkcji Kierownika Wojewódzkiej Poradni Wad Postawy i Skolioz i Kierownika Poradni Ortopedycznej Akademickiej Przychodni Lekarskiej w Toruniu w latach 1990-1994.
4. Praca w charakterze Konsultanta Ortopedyczno -Rehabilitacyjnego w Instytucie Terapeutycznym Fundacji „Daj Szansę” w Toruniu w latach 1993-2001.
5. Pełnienie funkcji Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Działdowie w latach 2003-2013.
6. Praca na stanowisku adiunkta Wydziału Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej -w latach 2006-2008.
7. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Toruniu od 1993 roku do chwili obecnej.
8. Praca w charakterze Konsultanta Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego Dzienny Dom Opieki Medycznej i następnie ZPO im Popiełuszki w Toruniu 2016 - do chwili obecnej.

Umiejętności i tytuły

Ponad 200 godzin szkoleniowych z zakresu psychoedukacji i psychoterapii w ramach szkoleń i kursów organizowanych w ramach Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Polskiego Instytutu NLP w Warszawie  oraz German Association for Neuro-Lionguistic i Deutsche Gesellschaft fur Positive Psychotherapie e.V Programming w tym szkolenia i warsztaty prowadzone między innymi przez -:Arno Remmers ;Davida Millera; Brenta Geary; Briana Almana; Erica Greenleafa .

Działalność dydaktyczna i społeczna

Od roku 1993 do 2000 r pełnił funkcje wice-prezesa Polskiego Towarzystawa Medycyny Manualnej zrzeszającego kilkuset lekarzy i fizjoterapeutów z całej Polski. Poprzez merytoryczny nadzór oraz współorganizowanie szkoleń, kursów oraz konferencji naukowych w zakresie terapii manualnej i psychofizjologii schorzeń narządów ruchu wniósł znaczący wkład w uznanie Medycyny Manualnej jako klinicznego działu Rehabilitacji Medycznej w Polsce. Był współorganizatorem szeregu tygodniowych warsztatów terapeutycznych dla pacjentów z zastosowaniem terapii manualnej oraz szeroko pojętej psychoedukacji w chorobach narządu ruchu. Jako promotor ponad 20 prac magisterskich na Wydziale Fizjoterapii OSW w Olsztynie inspirował studentów fizjoterapii do twórczego i całościowego rozwiązywania problemów fizjoterapii zarówno w teorii i praktyce.

Zakres pomocy lekarskiej, terapii i rehabilitacji

W ramach prowadzonej Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej jako ortopeda i specjalista rehabilitacji medycznej oraz specjalista medycyny manualnej dr n.med.Wojciech Tajchman zajmuje się leczeniem zachowawczym oraz szeroko pojętą rehabilitacją chorób narządu ruchu w tym reaktywnych zapaleń stawów. W swoim podejściu do leczenia pacjentów kieruje się zasadą całościowego-integracyjnego spojrzenia na przyczyny powstawania przewlekłych chorób układu ruchu uwzględniając szczególnie aspekt psychofizjologiczny oraz Informacyjną Teorię Choroby dr Jacka Miniaka i podejście dr Davida Hawkinsa.

Kompetencje

Specjalizacja z Ortopedii i Traumatologii
Rehabilitacja Medyczna
Terapia Manualna
Usprawnianie metodą Mc.Kenzie w zespołach bólowych kręgosłupa
Terapia Cranio-Sacralna